Search This Blog

Sunday, May 31, 2009

Топографски карти на Македонија ...

http://www.pollitecon.com/html/reprints/assets/Detailed_Topographical_Map_of_Macedonia_And_Surrounds_Skopje_Region.jpg
Топографска карта на Скопје и околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/40-42.jpg
Топографска карта на Крива Паланка и околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-42.jpg
Топографска карта на Дебар и околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://www.pollitecon.com/html/reprints/assets/Detailed_Topographical_Map_of_Macedonia_And_Surrounds_Bitola_Region.jpg
Топографска карта на Битола и околината ... 1:200.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-41.jpg
Топографска карта на Охрид и околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/41-42.jpg
Топографска карта на и Берово околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/41-41.jpg
Топографска карта на и Солун околината ... 1:100.000 (3261 x 4134 - 3433k - jpg) ... ако сакате поголема кликните со десен клик на сликата, одберете ја првата опција и потоа кликните на сликата ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter