Search This Blog

Sunday, May 03, 2009

Пресвета Богородица - Скопје ... Presveta Bogorodica - Skopje ... фото и видео сторија ...сл.1 Пресвета Богородица - Скопје ... Локација на maps.google.com
Пресвета Богородица Скопје - заштитничката на Скопје и скопјани има многу историја и мистика ... Првобитно изградена во 1830/1835 година по проект на Андреја Дамјанов, проектант и градител на многу цркви од тоа време. Св. Богородица е изградена со итрина и донација на тогашните побогати православни скопјани кои ја измолиле со итрина турската власт на локација на која и предходно имало црковен храм (9/11 век) да изградат нова Црква ... Хаџи Трајко е главен ктитор на таа црквата ... Црквата добива и славна икона Св. Богородица Троеручица која сега е повторно на Света Гора ...               Повеќе ».....

Црквата е запалена во 1944 годнина во едно бомбардирање на Скопје ... дел од иконостасот и иконите се некаде во Бугарија ...

На ова место пред и по скопскиот земјотрес беше предвидено да се гради Младински дом ... но од мистериозни причини или поради слаба структура на градба/марка на бетон - домот се урива ... местот долго време стоеше празно - се до повторната иницијатива за враќање на заштитничката на Скопје и нејзино возобновување. Долго време таму имаше мало црквиче оклу кое на одредени празници се собираа скопјани.

Реизградбата на Пресвета Богородица - Скопје е ктиторско дело на фамилијата Костовски, која за многу кратко време ја реобнови ... повторно е осветена и свечено почнува со работа на 31.Јаноари 2008 година ...

сл.2

сл.3

сл.4

сл.5

сл.6

сл.7

сл.8

сл.9

сл.10

сл.11

сл.12

сл.13

сл.14

сл.15

сл.16

сл.17

сл.18

сл.19

сл.20

сл.21

сл.22

Св. Богородица Скопје ... Sv. Bogorodica Skopje 1

Св. Богородица Скопје ... Sv. Bogorodica Skopje 2
 

No comments:

Blog Archive

Site Meter