Search This Blog

Tuesday, May 26, 2009

Св. Константин и Елена - Илинден Скопско ... Sv. Konstantin i Elena - Ilinden Skopsko ... фото

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/61Small-2.jpg?t=1243335364
Св. Константин и Елена - Илинден Скопско ... Sv. Konstantin i Elena - Ilinden Skopsko ... фото
Во новата скопска општина Илинден, некогашно Белимбегово веднаш до општинската зграда се наоѓа оваа мала црква. Градбата на црквата не е некаво архитектонско достигнување, но уредувањето на околината е одлично. Зелените површини се одржуваат секојдневно. Има прекрасен трем во дворот, дури и пар пауни. Она што посебно привлекува во оваа црква се прекрасните икони насликани на левиот ѕид на црквата, веројатно од некој попознат мајстор на фреско-сликарството. Пред некоја година црквата е опожарена од невнимание, тогаш настрадале фреските на десниот ѕид кои видно се со послаб квалитет. Со добар квалитет на ликовен израз е и иконостасот. Ме информираа дека набрзо црквата ке претрпи реизградба. Ке остане само левиот зид за да подсеќа на старата црква.
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/62Small-2.jpg?t=1243335719
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/63Small-2.jpg?t=1243335749
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/64Small-2.jpg?t=1243335790
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/65Small-2.jpg?t=1243335817
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/66Small-2.jpg?t=1243335855
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/67Small-2.jpg?t=1243335895
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/68Small-2.jpg?t=1243335916
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/69Small-2.jpg?t=1243335938
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/610Small-2.jpg?t=1243335958
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/611Small-2.jpg?t=1243335983
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/612Small-1.jpg?t=1243336004
13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/613Small-1.jpg?t=1243336196
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/614Small-1.jpg?t=1243336221
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/615Small-1.jpg?t=1243336247
16.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/616Small.jpg?t=1243336306
17.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/617Small.jpg?t=1243336330
18.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/618Small.jpg?t=1243336352
19.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/619Small.jpg?t=1243336375
20.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/620Small.jpg?t=1243336397
21.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/621Small.jpg?t=1243336425

1 comment:

Anonymous said...

Ne e Bilimbegovo,tuku Belimbegovo aman be batka....

Blog Archive

Site Meter