Search This Blog

Thursday, February 15, 2007

БОРИС САРАФОВ

Бидејки во еден од последните мои постови го споменав имато на Борис Сарафов ... признавам не ми беше најасно кој е Борис Сарафов ... и се дадов во истражување ...

Борис Сарафов е Македонски револуционер, раководител, војвода и водач на ВМОРО (Внатрешната Македонско-Одринска Револуционерна Организација).

Борис Сарафов е роден на 12 Јуни 1872 година во село Либјахово (денес село Илинден, Гоце Делчевско), во Пиринска Македонија. Тој потекнува од преродбенско семејство - и татко му и чичко му се борат против Грчката духовна хегемонија во Македонија. Основното училиште го завршува во Неврокоп (сега Гоце Делчев), а потоа образованието го продолжува во Солунската машка гимназија. Таму е активен во Македонските револуционерни кружоци, кадешто се запознава со Гоце Делчев.

По завршувањето на гимназијата, се запишува на воената акдемија во Софија. Тука формира Македонски офицерски братства и се запознава со многу идни војводи на ВМОРО (како Христо Чернопеев, Андреј Андреев и др.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/mk/4/40/Vmk_Sarafov.JPG

Токму кога во 1895 година Борис Сарафов дипломира и добива чин поручник, во Софија, од страна на Македонски емигранти е формиран ВМК (Врховниот Македонски Комитет), начело со Трајко Китанчев

На 12 Јули 1895 година Сарафов со чета од 70 души го напаѓа град Мелник и го завзема. Акцијата добива широк одзвук во Европа, а името на Сарафов одеднаш добива голема популарност. Од тој момент, Сарафов се откажува од кариерата во армијата, и целосно и се оддава на Македонската револуција. Заедно со Гоце Делчев вршат обиколка во Македонија, кадешто се сретнуваат со Даме Груев и ги проучуваат потребите за вооружување и муниција.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/mk/e/e8/Sarafov_3.jpg

Една година подоцна, на петиот конгрес на ВМК, Сарафов е избран за претседател на ВМК. Додека тој е претседател, ВМК се претвара во организација што дава логистика на ВМОРО во внатрешноста - т.е. ВМК на ВМОРО му обезбедува инструктори, војводи, муниција, оружје, и д.р.

Сарафов тргнува да го пропагира ослободителното дело на Македонците низ Европа. Сарафов е многу убав човек, строен, со симпатични црти на лицето и многу харизматичен.тие негови одобини му овозможуваат да стапи во контакт со многу видни личности во Европа, и да издејствува материјална подршка за ВМОРО.

Прва земја која што Сарафов ја посетува е Русија (уште во 1900). Тука стапува во контакт со грофот Игнатиев, баронесата Дистерло, и други високи луѓе на царскиот двор.

Борс Сарафов

Во Виена се запознава со австрискиот гроф Јозеф, и со фон Милер (идниот цивилен агент во Македонија). На нив им ја објаснува состојбата во Македонија, и целите на организацијата. Почнува да собира пари за печатењето на весник "L'Effort". На неколку пати пишува статии во весник "Temps" во којшто пропагира за македонското дело - тоа ги вбеснува грците.

Убавецот Сарафов ги обиколува Виенските казина и салони, правејќи запознанства со богати луѓе од целиот свет. така на пример во едно казино се запознава со еден богат Англичанец, кој се заљубува во Македонското дело и на Сарафов му дава 8000 франка. Половина од тие пари Сарафов ги праќа во Софија за купување на оружје, а другите за печатење на весникот "L'Effort" и весникот "Дело" (весник што постојано ги критикува врховистите на Цончев).

Во Париз Сарафов има средби со истакнати политички личности на кои им говори за целите и борбата на Македонците.

Во Будимпешта Сарафов се сретнува со претставниците на српскиот двор Балукчиќ и Симиќ, и со нив започнува преговори (Сарафов е првиот Македонски деец што започнал преговори со Србија). Тој веднаш ги предупредува Србите дека ВМОРО е вистинската Македонска организација а не ВМОК на Цончев

На прашањето што ќе се случи со Македонија ако евентално добие независност Сарафов им одговара: Јас им реков да бидат уверени дека кога ќе се воспостави автономна Македонија, веднаш ќе се формира најсилна партија, која ќе биде против анексијата (со Бугарија), од која страхуваат Србите. Им реков уште дека таа плејада борци за слободата на Македонија нема да плука врз своите принципи, оти Србија тогаш ќе излезе на море, бидејќи меѓу нас нема да има царински граници

По средбата со Србите, Сарафов во 1902 година оди во Женева, кадешто благодарение на неговиот шарм и дипломатски способности успева да издејствува богати Англичани да му дадат 50 000 франци. Најголемиот дел од тие пари ги дава на младиот студент по право Симеон радев за печатење во Женева на весникот “Mouvement Macedonien”. Другиот дел го праќа во Софија за купување пушки, а исто така и им испраќа пари на Гемиџиите за извршувањето на познатите Солунски атентати.

Исто така тој се запознава и со ќерката на богатиот Англичанец, која ја натерува да се заљуби во него, и да испраќа пари на ВМОРО. Како што се изразува тој во спомените: И се прилепив јас и на ќерка му на богатиот, стара мома (таа многу го симпатизираше нашето дело).

Дополнително оди во Париз и купува од таму 1000 килограми динамит, кои ги праќа во Солун за потребите на Гемиџиите.

Кога се враќа во Софија во Јануари 1903 година, разбира дека во Солун е земено решение за дигање на востание. По долги разговори, тој, Гоце Делчев, Ѓорче Петров и други решаваат да формираат чети и да навлезат во Македонија.

По Илинденските случувања и Борис Сарафов стана жртва на фаталниот расцеп меѓу внатрешните струи. По несреќниот крај на Илинденското востание, во Серско се издели познатата група на санданистите кои во време на истото востание останаа настрана, не зедоа активно учество во него, а потем стасаа дотаму, што да им судат и да ги казнуваат противниците од другиот табор. На 11 декември 1907 год.(према едни извори) т.е. На 28 ноември 1907 година(шрема други извори) во Софија, заедно со И.Гарванов, бил убиен од Тодор Паница.

1 comment:

Anonymous said...

The truth about Macedonia...• Simple answers to frequently used Slavic arguments
In this section we will attempt to answer a series of arguments used frequently to question the Greek identity of Macedonia.

"Greece officially denied the use of the name Macedonia after the Balkan wars."
This is a very inaccurate argument. There are several examples of state institutions and private businesses using the name Macedonia which operate in Greece since the early 1900s. These are just a few of them:

The "Macedonia" newspaper (1912)
The Society for Macedonian Studies (1939) [web site]
The museum of ancient Macedonia (1961) [web site]
The museum of the Macedonian struggle (1979) [web site]
Greece has been actively using the name Macedonia since its liberation from the Ottoman empire. If Greece's official position was to "deny the existence of Macedonia" how would it be possible for hundreds of private companies to be named after Macedonia?

"Greece has changed the "Macedonian" names of locations in the Macedonia region."
The Greek names are older than the Slavic ones and most of them have their roots in ancient Greece. The Greek names of the towns in Macedonia are also mentioned in the Bible. A characteristic example is Thessaloniki. This city was founded in 315 bc by the Macedonian king Kasssandros and it was named after Alexanders' half sister - Thessaloniki. How could the Greeks change the name from Solun (as the Slavs claim) to Thessaloniki in 1912 if that was the original name? The name Thessaloniki is even mentioned in the bible by St Paul. Why did he address his letters (epistoles) to the people of Thessaloniki and not the to the people of Solun?
What about the Greek names of towns inside FYROM used during the Ottoman times? Did Greece change them as well?

"Today's 'Greeks' and ancient 'Hellenes have no relation between them."
How is it possible for the people who live in the same region, speak the same language and have the same names and culture not to be descendants of the ancient inhabitants of the region? Similarly we could say that today's Egyptians are not descendants of ancient Egyptians and today's Chinese people are not descedants of ancient Chinese.
The name 'Greek' is in fact ancient as well as the famous philosopher Aristotelis verifies:
"...and she was not there forever, but after the cataclysm of Defkalion, which occurred in the Hellenic area, in fact, in the ancient Hellas, which was around Dodoni, and it changed many times the flow of Acheloos river. In that area live the Selloi and the ones that were once called Graecoi and are now called Hellenes..." [Aristotelis Meteorologika, I, 14]

"There is a large Macedonian minority in Greece"
There is no "Macedonian minority" in Greece because there is no such nationality. There is a small group of people who speak a Slavic dialect which is in fact different from what is claimed to be the "Macedonian language" These people are not a "Macedonian minority" as they consider themselves Greeks. There is also an even smaller group of Slav propagandists who are trying to create a Macedonian minority in Greece. Anyone who didn't consider him/herself Greek could and should have left Greece during the exchange of populations in 1919.

"One million people in Greece consider themselves Macedonians"
In the 1996 parliament elections in Greece the political party of the people who claim to be a "Macedonian minority" gained 3.485 votes (official result). In the 2000 parliament elections they didn't take up part at all. Of course there is no doubt of the integrity of the election procedures since Greece is a member of the European Union. If there was such a large number of "Macedonians" in Greece (1/10th) wouldn't be easy for them to stand up against the "Greek occupation"?

"Greece acquired illegally Aegean Macedonia in 1913"
Greece acquired 51% of Macedonia in 1913 as a result of the treaty of Bucharest. International treaties are not illegal. Furthermore Greece in 1913 was not a powerful country to acquire any land it desired. This land was "given" to Greece because it historically belonged to Greece and its residents were Greek.

"What gives Greece the right to name another country? This issue is straightforward, every country has the right to call itself whatever it wishes."
This is a misleading statement. The author knows very well why Greece is objecting to the use of the name Macedonia. In fact every country has the right to chose its own name as far as it does not belong to another country's history. The name Macedonia belongs to the Greek history. Greece has the right to protect its history and heritage.

"Saints Cyril and Methdje (or Kirl and Metodi) were not Greeks but Macedonians."
Saints Cyrilos and Methodios were Greeks born in Thessaloniki and this is well known to all Christians. Pope John Paul the B' in an official apostolic homily to the entire Catholic Church proclaimed that Methodius and Cyril "Greek brethren born in Thessaloniki" are consecrated as "heavenly protectors of Europe". John Paul B' repeated this statement in a speech delivered in the church of Saint Clements, in Rome. You can see the original document here.

"Greece stole the Macedonian history"
Greece does not 'steal' history. It has its own lengthy and respected history. It is the only thing that Greece has plenty of it. The Greek history and culture is respected by all the countries in the world. People who don't have their own history need to 'steal' someone else's...

"Linguistic science has at its disposal a very limited quantity of Macedonian words. A very limited quantity in this case is a quantity indeed, that Greeks cannot ignore."
This argument proves the Greek point that the "Macedonian language" was a Greek a dialect. There only exists "a limited quantity of Macedonian words" because the Macedonian dialect had "limited" differences from the Greek language.
How could it be possible for a separate "ancient Macedonian language" to disappeared after what Alexander had achieved?

"If Philip united and not conquered the Greeks why did Alexander leave 25.000 men of his army in Macedonia when he is about to face the strongest and most numerous army in the world?"
No sensible leader would go on a quest taking ALL his army with him and leaving his homeland unprotected!
And of course he did not leave 25.000 men in Macedonia because he was afraid of the other Greeks. Macedonia had lots of real enemies at its northern border (Illyrians, Dardanians,Paionians etc).

"If Macedonians were Greek then why only 30% of Alexander's army were Greek?"
The right question to ask is 'why as many as 30% of Alexander's army were from the rest of Greece?' After all Macedonians and Greeks were supposed to be enemies! The Macedonians 'conquered' the Greeks according to the Slavic version of the Macedonian history. The fact that a very significant part of Alexander's army were non-Macedonian Greeks shows the truth.

"Ancient Macedonians did not take part in the Olympic Games"
This is another false statement. It can be easily proved that people from Macedonia took part in the Olympic Games. For a list Macedonians who won the Olympic Games the click here.

"Ancient Macedonians fought against Greece."
This is another misleading statement. It is well known that the ancient Greek states were largely independed of each other and that often led to wars between them. Some well-known examples are the Peolloponisian was between Athens and Sparti, the Athenians quest in the island of Mitilini, the brutal war between Sparti and Thebes and many more. A war between two ancient Greek regions did not mean that one of them was not Greek.

"There are no ancient monuments written in the Macedonian language because Greek archaeologists destroy them when they are recovered."
Even if we accept that this is true it still doesn't explain why aren't there any monuments in the rest of Macedonia!
What about the ancient monuments in FYROM and Bulgaria?
What about the ancient monuments on Alexander's route in Asia?
Why aren't there any "non Greek Macedonian monuments" ?
Oh, I know why! The Greek archaeologists must have destroyed them as well !!!

"If in fact, "Macedonia is Greece", how come they feel the need to emphasize, to shout, and to proclaim over and over again? After all, we never hear them proclaiming that 'Thebes is Greece', or 'Sparta is Greece' ".
If the Salvs wanted to name heir country "Republic of Thebes" or "Republic of Sparta" who would shout out "Thebes and Sparta are Greek". But they are claiming to be Macedonians so we shout that
"MACEDONIA WAS GREEK"
"MACEDONIA IS GREEK"
"MACEDONIA WILL BE FOREVER GREEK"

If you have an argument which is not answered in this page please email us.


http://truth.macedonia.gr © Real Macedonia 2001

Blog Archive

Site Meter