Search This Blog

Thursday, February 08, 2007

ЖЕНИТЕ - што сакаат највеќе

Во едно истражување каде прашањето било што повеќе сакаат жените - Секс или Нова Гардароба ... Повеќето од жените признаваат дека можат да се откажат од секс 15 месеци во замена за нова гардероба ...

“... резултатите од истражувањето во кое учествувале 1.000 жени во 10 американски градови.

Заради нова облека, два отсто од анкетираните се подготвени дури на тригодишна апстиненција, додека за 61 отсто од анкетираните госпоѓи е полошо да останат без најомиленото парче облека отколку да немаат секс еден месец.

Според резултатите од истражувањето, жените меѓу 18 и 54 години го чувале своето најомилено парче облека 12,5 години, односно една година повеќе отколку што траела нивната најдолга врска.

Околу 70 отсто од жените се изјасниле дека веруваат во „љубов на прв поглед“ кога станува збор за облека, додека само 54 отсто од нив веруваат во тоа кога се во прашање мажи...“
Image:Women montage, black borders, darker Frau background.jpgImage:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Bather (1870).jpgReturn To The Review of A Good WomanReturn To The Review of A Good Womanhttp://members.home.nl/webaccount/Nice%20background%20pics/Moon%20Woman.JPGhttp://www.oceansidegallery.com/photos/Brown/Woman%20in%20Black%20Dress.jpgШопер

No comments:

Blog Archive

Site Meter