Search This Blog

Monday, February 05, 2007

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Зошто Бугарија не го признава Македонскиот јазик ... во што е проблемот ... таа мисла ме водеше во ова истражување ...

За разлика од многу други теми - за Македонскиот јазик на интернет има многу македонски содржини од кои предначат оние на Македонската википедија ...

Па така на страницата наречена Македонски Јазик ке прочитаме:

Македонскиот јазик спаѓа во источната група на јужните словенски јазици и е официјален јазик во Република Македонија. Македонски се зборува и во Австралија, Албанија, Бугарија, Грција, Канада, САД, Србија и Црна Гора, Турција и во некои земји членки на Европската Унија. Вкупниот број на македонски говорници е околу 2 до 2.5 милиони луѓе. Македонскиот јазик е исто така официјален во реонот на Корча во Република Албанија кадешто живее бројно македонско население.

Кодификацијата на македонскиот јазик е поврзана со следниве историски настани:

Македонскиот јазик има сличности со другите словенски јазици, а најмногу со бугарскиот и српскиот јазик.

Современата македонска азбука (како и секоја друга словенска кирилична азбука) се заснова на кирилицата на Св. Кирил и Методиј; таа е адаптација на фонетската азбука на Вук Караџиќ.

Кирилица е азбука што се користи за пишување кај шест природни словенски јазици: (белоруски, бугарски, македонски, руски, српски и украински) како и многу други јазици од поранешниот Советски Сојуз, Азија и Источна Европа.

Почетоците за Словените да имаат своја азбука биле од причината словените да можат да имаат богослужба на својот словенски јазик. Составувачи на првата словенска азбука - Глаголица се Кирил и Методиј, кои имале и мисионерско - просветителска дејност во повеќе словенски земји.

Денешната Кирилица е составена од нивните ученици Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски кои ја модифицирале тогашната глаголица и во чест на Свети Кирил и го дале името КИРИЛИЦА.

Македонската кирилична азбука е составена во 1945 година под налог на АСНОМ. Има 31 буква и е најслична со српската кирилична азбука со исклучок на буквите Ѕ, Ќ и Ѓ.

Историја на македонскиот јазик

Кодификација на Македонскиот стандарден јазик

Кодификацијата е прифаќање и систематизација на јазични правила и закони и пропишување задолжителна јазична форма. Таа претставува значаен чин во историјата на еден народ.

Кодифицираниот јазик е нормиран јазик.

Кодификацијата на Македонскиот јазик е поврзана со следниве историски настани: со решението на Првото заседание на АСНОМ (2 Август 1944) за воведување на македонскиот како службен јазик во македонската држава; со официјалното усвојување на македонската азбука; со офоцојалното усвојување на македонскиот правопис.

Комисијата за азбука и правопис во дефинитивна форма ги формулира своите ставови во Резолуција, донесена на 3 мај 1945 година. Таа е усвоена на 5 мај 1945 година од Народната влада на федерална Македонија.

Правописот на македонскиот јазик е озаконет на 7 јуни 1945 година.

На Бугарската википедија ке прочитаме следното кое се однесува за македонскиот јазик ...

Македонският език е южнославянски език, официален в Република Македония. Ползва се от около 2 млн. души. Числи се към източната група на южнославянските езици. В България македонските диалекти се смятат за част от българския език,...

Кодифицираният вариант на македонските диалекти, така нареченият македонски литературен език в България се смята за втора книжовна норма на българския език, успоредна на българския книжовен език.

Различни гледни точки по въпроса за македонския език

Един често повдиган въпрос във връзка с македонския език е това, дали той е вариант на българския език или не. Въпросът има две страни - от една страна той е политически въпрос, т.е. въпрос на международно признание на македонския език, а от друга - лингвистичен въпрос, който отразява езиковедската гледна точка.

Няма ясна и всеобщо призната процедура по международно политическо признаване на даден език. Политическият спор по този въпрос още се нарича езиков спор, какъвто доскоро съществуваше между България и Македония. От друга страна, това е чисто лингвистичен въпрос, който по силата на обективни критерии се опитва да установи съществуват ли безспорни аргументи, които могат да отговорят еднозначно - македонският и българският различни езици ли са, или са варианти на един и същи език.

На Србската Википедија за Македонскиот јазик ке прочитаме:

Македонски књижевни језик је јужнословенски језик са једном од најстаријих књижевнојезичких традиција и службени језик Македонији. Истовремено, македонски је један од најмлађих словенских књижевних језика у савременом смислу тог појма.

Судбина македонског језика углавном је слична судбини бугарског, са том главном разликом да се савремени македонски језик оформио као књижевни језик тек 1945 године, превасходно на основи централних македонских говора, и да у процесу његовог формирања као савременог језика није био у толикој мери изложен руском, а посредно и црквенословенском утицају, као што је то карактеристично за бугарски књижевни језик.

Према данашњих македонских научника у другој половини прошлога века код Македонаца је већ веома изразито формирана свест о томе да су они посебан словенски народ и да је македонски језик посебан словенски језик (Ђорђи Пулевски, Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор Прличев и др.), па су шездесетих и седамдесетих година почеле међу македонским интелектуалцима дискусије о томе какав треба да буде македонски књижевни језик, посебно с обзиром на однос према различитим македонским и бугарским дијалектима с једне, и стару словенску књижевнојезичку традицију, с друге стране.

Интересен е погледот на Хрватската википедија за Македонскиот јазик ...

Makedonski jezik je jedan od slavenskih jezika. Makedonsko je pismo ćirilica.

Slaveni su naseljavali Balkan, jedan dio je zaposjeo i najjužniji dio Balkana, pokoravajući starosjedioce, nametnuli su svoje običaje i jezik, no pri tome su prihvatili razvijenije proizvodne djelatnosti, zemljoradnju i uzgoj stoke. Naseljavajući prostor koji se naziva Makedonija slavenska plemena naseljena na tom prostoru u 9-10 veku dobili su i ime Bugari. ...

Во Англиската википедија за Македонскиот јазик се вели:

The Macedonian language (Macedonian: Македонски јазик, Latinic: Makedonski jazik) is a language in the Eastern group of South Slavic languages and is the official language of the Republic of Macedonia. It is also referred to by several alternative names, many formed with the word Slavic. Macedonian is closely related to and mutually intelligible with Standard Bulgarian. It also has some similarities with standard Serbian and is closest to the intermediate Torlakian and Shop dialects spoken mostly in southern Serbia and in western Bulgaria (and by speakers in the north and east of Macedonia itself).

Читајки ги сите горни написи на Википедија – доаѓаме до сознание за Македонскиот јазик – како јазик на денешна современа Република Македонија ... јазик кој го признаваат сите кои го признаа и фактот за самостојана Република Македонија .... сите осем Бугарија ...

2 comments:

volan said...

Овој пост го сметам како продолжеток на темата јазик и писменост ... т.е. на мојот пост:

ГЕНЕОЛОГИЈА НА ПИСМЕНОСТА“ ... во кој опишав како се развила писменоста кај различните народи во светот ...

Посебно е интересен линкот за “Cyrillic alphabet“ ...

Anonymous said...

[b]Силиконовый чехол для iPAQ 6500[/b]

[url=http://info.je1.ru/GPS_067.html]Подробнее...[/url]

Blog Archive

Site Meter