Search This Blog

Tuesday, February 13, 2007

СРБСКО БУГАРСКИ ДОГОВОР

Прциот врој на Политика од - 12.Јаноар 1904.страна 2. донесува интересен кратоток напис дека пратеници на србската Големошколса младина, кои биле во Софија ... со тамошната младина преговарале за соработка, се вратиле во Београд. Се договориле Големошколското друштво “Побратимство“ и “Обиклиќ“да одат во Софија ...

Софиски договор.

Резолуцијата, која србската и бугарската младина ја донела во Софија, гласи вака:

“Представниците на Бугарската и Србската Големошколска Младина, на средбата во Софија на 8 и 9 Јаноар 1904 година - по прашањето на србско-бугарското зближување - решиле:
1.) Србската и Бугарската Младина - ке пропагираат и ке работат на остварување идеја за конфедерација на Балканските Народи - со цел за заштита и одбрана на политичката и економската независност - од вплетување на сите странски сили, а особено од вплетување на Русија и Аустрија.
За почеток заради остварување на горната идеја - Младината ке работи на воспоставување на царски и политички сојуз меѓу Србија и Бугарија ...
2.) Се најавува дека Македонското прашање - не е прашање ниту на Србија ниту на Бугарија ниту на Грција - туку исклучително на прво место е прашање на поробените народи кои живеат таму; единствен исправен пат за извојување на слободата - во смисла на автономна Македонија, е револуција на на политички свесните здружени народи кои живеат таму.

Борис Сарафов.

Борис Сарафов требало да дојде сношти во Београд - но ке стигне дури за три четири дена ...

Srbsko Bugarski Dogovor - 1.jpg

Srbsko Bugarski Dogovor - 2.jpg

1 comment:

volan said...

Морам да признам дека ме изненади написов ... Констуктивен приод во решавање на Македонското прашање ... значи и тоа било опција ...

Кога и како - ја укашкале работата ??! ...

Blog Archive

Site Meter