Search This Blog

Wednesday, February 07, 2007

ВОЈНА ВО КОСОВО - ке има ли нова ... како сето тоа започна ...

Планот на Ахтисари е последица на интервенцијата на НАТО во Косово ... НАТО влезе во Косово - бидејки во него се водеше граѓанска војна ... во која најпрвин интервенираше Србската полиција и Армија ...

“Граѓанската војна на Косово“ не е од вчера ... таа трае со децении со поголем или помал интензитет ... Се води со тивки методи на освојување на територии со метода на енормна популација и ситни и покрупни чарки со спротивставениот етнос ... до етничко чистење ...

Албанизацијата на Косово е јасно зацртана со Призренската лига и некои соопштенија на Албанскиата Академија на науки ... Верските објекти Џамиите - послужија како места во кои се индоктринираше албанската популација како ке се води специјалната војна на гетоизација ... етничка омраза ... до етничко чистење ...

Сето ова обилно беше помогнато со политиката на Тито за помош на Албанците од Албанија - кои под режимот на Енвер Хоџа - беа бркани од Албанија ... просто бегаа преку границата со ништо во раците ... само со својот живот и фамилија ... Обилно се населуваа во Косово и западна Македонија ... најпрвин по планинските места се занимаваа со сточарство и земјоделие ... за да потоа полека се спуштаат и ги освојуваат градовите ...

Бидејки со години полека но сигурно се менуваше етничката структура на населението во тие територии - Албанците почнаа полека но сигурно да бараат не “малцински“ туку “мнозински права“ ... Се обединуваат во “идејата за самостојност“ до независност ... “Косово Републик“ - уште ми звони во ушите од големите демонстрции на албанците во Косово и западна Македонија... Ова обилно го помага и Албанската заедница која во меѓувреме се вработи во Западноевропските држави и САД ... Тие имаа обврска да плаќаат по 10 проценти или некој сличен процент од својата плата за помош на идејата за стварање на “Голема Албанија“ ...

На рака на оваа идеја се одвиваше и процес на формирање на таканаречената “Албанска Мафија“ - која во Европа и САД завзема врвни места и е една од најјаките и најорганизираните . Имено Албанската мафија исто даде огромни финасии за гроцесот на “Гетоизација на Косово и Западна Македонија - до одцепување“ ... Сето ова Европските држави го посматраа како неми посматрачи како да не се одвива во срцето на Европа. Ги боли само кога ке се случи нешто во нивните држави ...

Бидејки им тежат Албанските граѓани од Косовска провинциенција - кои во времето на кризата нерадо ги примија во своите држави ... сега со процесот на “реадмисија“ - не ги враќаат во Косово или Албанија ... туку сакаат да ги вратат во Македонија ... и од македонија прават ГЕТО ... Само не залажуваат со процесите на интеграција на МК во ЕУ ... Никој несака јавно да изусти дека нашиот и Србскиот проблем зошто не сме веќе интегрирани во ЕУ е токмо “Албанското прашање“ и нивото на Албанецот како култура и традиција ...

Нашето влегување во ЕУ не е економско прашање туку политичко ... Ние на ЕУ им требаме како еден вид гето и тренинг центар за култивицација на Албанецот ... Но во тоа се излажале Албанецот и без тоа навлезе во ЕУ преку добро организираната мафија - која се занимава со растурање на дрога ... оружје ... проституција ... трите најкрупни и најдоходовни бизниси на Мафијата ...

За да го решат конечно Албанското прашање ке морат отворено да го примат и ова парче на Европа и преку разводнување на проблемот - преку економско раселување на Албанецот низ ЕУ - да ја “отупи“ потребата на Албанецот за гетоизација ... Никој не сака во 21 век да живее во едни такви окови ... да ја демократизира албанската жена и од фабрика за деца да ја направи современа европска жена ...

На сето ова оди на рака и политиката на САД - која си има свои планови за регионот ... Во неминовниот процес на правење на јака заедничка ЕУ држава - САД гледа опасност дека ке ја изгуби доминантната улога на единствената сведска сила ... САД несака ни во сон да замисли да ја види ЕУ цврсто обединета - па ако во тоа интегрирање се додаде и Русија и евентуално Турција .... тоа неминовно ке значи карај на доминацијата на САД како единствена сведска сила ...

САД е свесна дека не може тотално да го одстрани процесот на ЕУ интеграцијата и затоа со “вклучувањето“ во малите кризи на Балканот гледа шанса да остане присутна екстериторијално во самата ЕУ ... Бара место за својата армија - од каде ке има место за брзи интервенции ... САД сега највиќе делува во НАТО кој е во криза и е во процес на распаѓање ... причините за формирање на НАТО одамна престанаа и сега се бара нова задача за НАТО во таканареченото решавање на проблемот на светскиот тероризам - кој истотака е во експанзија ...

Во едно вакво светло треба да се гледа процесот на осмостојувањето на Косово ... секако да се додаде и тоа дека Хрватска и Словенија го користеа Косово за да ги остварат своите желби за осамостојување ...


No comments:

Blog Archive

Site Meter