Search This Blog

Wednesday, July 14, 2010

Душевадници на малото стопанство

http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/903050D1985E6E4FBFF17AF27D18E633.jpg
Оваа Влада е душевадник за малото стопанство и малите фамилијарни фирми. Од некогашна респектибилна бројка бројот на малите фирми секојденевно се намалува. Владата секојдневно измислува нови давачки кои овие мали фирмми неможат да ги идржат.
Повеќе »..... more ».....
Од податокот кој го објави А1 се гледа дека:
  • Во Јуни 2008-ма има 18.582 блокирани сметки
  • Во Јуни 2009-ма има 34.320 блокирани сметки
  • Во Јуни годинава има 75.426 блокирани сметки
Овие фирми кои всушност ништо и не работат, бизнисот кој го започнале не им оди, се теретат за измислени долгови кон државата, како фирмарини, плаќање на радиодифузна такса и придонеси од неисплатени плати за човек фирми – се во период кога немаат деловна активност. Владата и од мртвите ја бара душата. Наместо да им дозволат да ги стават фирмите во мирување и ништо да не плаќаат во тој период – овие фирми заради наметнати и измислени долгови кон државата присилно се затвараат преку блокирање на нивните сметки  …

No comments:

Blog Archive

Site Meter