Search This Blog

Tuesday, July 13, 2010

Колку се загадени македонските реки?

Македонија има 40-сетината реки . Сите одред се загадени, осем горе високо по планините. Штом се симне во градска населба веднаш се загадува – од комунален и индустриски отпад. Ниеден град нема пречистителна станица за отпадните води. ЕУ стандард е градовите да имаат пречистителни станици. Радика е веројатно единствен исклучок. Причината за нејзиното незагадување е што таа тече во не многу населено подрачје – каде нема индустрија. Сите предвидувања велат дека крајот на овој век ке го дочекаме во војна за чиста вода. Којзнае дали ке се начеме толку. Пиење на флаширана вода во индустриските и европските земји е децениска практика. Во арапските земји кило флаширана вода едно време беше поскапа од кило бензин. Македонија е премека кон индустриските загадувачи на воздухот и водата.
Повеќе »..... more ».....

Колку се загадени македонските реки? – Одличен напис во денешна Нова Македонија со добри податоци:
Река класа
според физичко- хемиски анализи
класа
според бактериолошки анализи
Вардар – Велес
Бабуна – Велес
Тополка – Велес
Вардар – Гевгелија
Црна – Кавадарци
Вардар – Тетово-Гостивар
Вардар – Тетово
Пена – Тетово
Бистрица – Тетово
Радика – Гостивар
Градска река – Прилеп
Пчиња – Куманово
3-5
3-5
3-5
3-5
5
1-3
3-4
2-4
1-4
1-2
4
2-5
4
2
1-2
4
1 4
фекални бактерии

Кумановска Река
Липковка – Куманово
Коњарска Река – Куманово
Крива Река – Куманово
Крива Река – К. Паланка
Вардар – Скопје
Треска – Скопје
Лепенец – Скопје
Пчиња – Скопје
Струмица
Водочница – Струмица
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
4-5
4-5
4-5
5
3-4
2-5
фекални бактерии
фекални бактерии
фекални бактерии
фекални бактерии
фекални бактерии 1-3
1-3

1 comment:

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20cialis/18_mycialis.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20cialis/18_mycialis.png[/IMG][/URL]

Blog Archive

Site Meter