Search This Blog

Monday, July 19, 2010

Како станав економист ? … Во просек човек во животот трипати сменува професија а шеспати работно место … Најдобро е да го работиш она кое те чини среќен.

Секој како дете има одредени желби и представи за тоа што сака/треба да биде. Не се сеќавам за најраното детство што сум сакал да бидам – но во времето кога требаше да се запишува средно сакав да учам за архитекта, мислев во тоа време дека тоа ме привлекува. По дома стана узбуна бидејки постарата сестра веќе учеше за архитекта и немавме ниедна слободна маса, насекаде имаше шума од хартии и проекти.  Моите ме запишаа во средно економско се разбира не по моја воља. Кога дојде време за факултет изразив желба да студирам политички науки. Не ми дадоа ни тоа немаше таков факултет во Скопје.
Повеќе »..... more ».....

На крај мојот избор помеѓу економија и право падна вртејки петка глава и тоа како резултат од трипати. Уписот во моето време беше слободен и неогрничен, без плаќање на партиципација. Башка имав и стипендија. Така станав економист.

Додека учев економија во еден од предметите – веројатно се викаше „Организација на трудот“ се велеше дека во просек човек во животот трипати сменува професија а шеспати работно место … многу често се случува хобито да прерасне во професија. Моето хоби кон фотографија можеби ке доведе до тоа да пробам да тоа ми стане професија. Се вели најдобро е да го работиш она кое те чини среќен.

No comments:

Blog Archive

Site Meter