Search This Blog

Monday, July 12, 2010

Каде се нашите пари ?!

Стана пракса кога ке се започнува проект во кој како инвеститор е вклучена државата да се прават промоции и говоранции, независно дали е тоа камен темелник за селска чешма, затвор, граничен премин … Не е ова од сега од секојпат било така. Последните промоции се со чудна карактеристика – се прават или со пари кои се кредитни аранжмани, или со донаторски пари. Не се сеќавам кога се има започнато проект кој не е поврзан со кредит или донација. Осем можеби проектите за Скопје 2014.

No comments:

Blog Archive

Site Meter