Search This Blog

Monday, July 05, 2010

Што недостасува во написот „Лувр има виртуелен кустос“ ?!

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/5818F5DB9A4EB0479C5EBB51C6E3342C.jpg
Што недостасува во написот „Лувр има виртуелен кустос“ ?!
Утрински во своето денешно интернет издание има интересен напис во рубликата Култура „Лувр има виртуелен кустос“. Го прочитав со интерес, но веднаш забележав неколку работи што ми недостасуваат за да може написот со поголем интерес и уживање да се чита на интернет:
  • Недостасува интернет Линк до Музеј ЛуврLouvre и особено до оригиналната приказна од написотЛинкот би ни помогнал да пиеме изворна вода за написот од весникот и би ни ги проширил хоризонтите на истата тема …
  • Недостасува оригинален транскрипт на оделни имиња, како она на името на првиот кустос во Лувр – Доминик Виван Денон. И тука оригиналниот транскрипт на името Dominique Vivant Denon, би ни помогнал да откриеме кој е Dominique Vivant Denon.
  • Недостасува целото име на авторот на текстот. Текстот е потпишан само со иницијалите (К.Р.). Во случајот нема ништо мистериозно во написот за да не се објави името на новинарот кој го припремил овој напис – зошто е името нецелосно ?!
Линкови од мои написи до слични теми:

No comments:

Blog Archive

Site Meter