Search This Blog

Thursday, July 22, 2010

КОКИНО – појдите, посетете го, доживејте го …

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-43Small.jpg?t=1260386958
Појдите во Кокино, попат посетете уште неколку дестинации …
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-16Small.jpg?t=1260389156
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-24Small.jpg?t=1260389335
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-25Small.jpg?t=1260389387
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-28Small.jpg?t=1260389616
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-30Small.jpg?t=1260389712
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-39Small.jpg?t=1260389991
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-20Small.jpg?t=1260390290
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-22Small.jpg?t=1260390423
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/SkopjeKumanovo-Large.jpg
Попат до Кокино можно е да посетите уште неколку локации зависно од вашата желба и расположиво бреме:
  1. На локацијата број еден може да се посетат пет цркви на едно место.5-те Цркви (Лавра) кај Дељадровце … близу Миладиновце и Рафинеријата ОКТА … … Манастирски комплекс Св. Ѓорѓи с. Дељадровце …
  2. Во Куманово има три цркви: Св.Никола, Света Троица и Св.Ѓорѓи.
  3. На оваа локација можете да го посетите меморијалниот споменик Заебарњак.
  4. На оваа локација можете да ја посетите Костоперска карпа и двете цркви св.Петка и св.Ѓорѓи
  5. Тука е прекрасната Црква Св.Ѓорѓи Старо Нагоричане
  6. Меморијален комплекс Пељинце.
  7. Манастир Свети Прохор Пчињски
  8. Кокино
  9. Бања Стрновац
Појдите, посетете го, доживејте го … попат изберете уше некоја од понудените локации на горната мапа … добра кафеана имате или во склоп на Бањата Стрновац или во Етно село

No comments:

Blog Archive

Site Meter