Search This Blog

Sunday, November 25, 2007

Б.Ц. ке пее - НАТО, НАТО мое ... баш би сакал јас ...

Таканаречениот од некои луѓе Б.Ц. - изгледа ке мора да си ја научи песничкава од Златно Славејче (чинам ...). НАТО, НАТО мое ... баш би сакал јас ...

Владата не го уврстила во списокот на делегатите за НАТО самитот ... Дали е во прашање нов круг на итрина и тивка војна на две институции во МК ...

1 comment:

Anonymous said...

Od SIDO festivalot e pesnata.

Blog Archive

Site Meter