Search This Blog

Thursday, November 29, 2007

Дива депонија кај Грчка амбасада ... (Урбана блог герила)

Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7B8F5FF41B-A6E3-4523-8FAF-B511479A2EEF%7D_gjubre-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Ова место на граѓаните им служи како простор за фрлање смет. Покрај ќесиња полни со ѓубре, тука се фрлаат стари и искинати алишта и чевли, па дури и градежен материјал, штици и песок.
Надлежните од ЈП "Комунална хигиена" велат дека по дислокација на контејнерите, кои од ова место се пренесени 50 метри подолу на улицата, во близина на "Електро - Скопје", граѓаните не ја почитуваат новата локација, бидејќи поблиску им е ѓубрето да го оставаат на старото место
.

Постов е дел од иницијативата: Фото - Урбана блог герила ... Скопје ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter