Search This Blog

Thursday, November 08, 2007

Трето дете ...

Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/89D128D0DB7D154686F682E754B01F60.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Владата преку портпаролот Боцевски излезе со загрижувачки податоци дека е загрижувачки падот на наталитетот во Македонија кај сите етнички заедници ... Предлага да се стимулира раѓање на трето дете ... не е јасна како тоа би го направила ...

Од друга страна имаме процес на зголемување на невработеноста и раст на сиромаштијата ... со зглоемен одлив на млади и стручни кадри во странство ... во вакви услови нормално е луѓето да избегнуваат да раѓаат деца ...

** Со цел да се запре ваквиот негативен тренд во Македонија, Владата покрена изготвување стратегија за демографска политика, која ќе опфати стимулативни мерки за пораст на бројот на новородени деца преку даночни олеснувања и финансиски надоместок за трето дете во семејството, прилагодување на системот за социјална заштита и промовирање на политики на подобра хармонизација на семејството и работата, истакна Боцевски.
** кампања за промовирање на значењето на децата и вредноста на семејството.
** Во поголемиот број европски држави овој процес на стареење траел повеќе од еден век, додека кај нас оваа промена се случува во последните триесет години
.

No comments:

Blog Archive

Site Meter