Search This Blog

Saturday, November 03, 2007

Детска држава ...

Председателот ги скара децата кои ја управуваат државата ни ... Обостраното непочитување меѓу институциите на МК Председател и Влада продолжува ... Овојпат со својата несериозна изјава Председателот го прави исчекорот на непочитувањето ...

Ако ние не си ги почитуваме демократските избрани институции и поединци - како ли ке не почитуваат другите ...

Никако ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter