Search This Blog

Wednesday, November 14, 2007

Спот ... лица со хендикеп ... данок ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/88C2FCB365CDEA4AB7B71FA38DD73B0A.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Спотот за неплаќачите на данок кои одат во “апс“ при што повредуваат лице со хендикеп ... е најмалку невкусен ... Дури и здружението „Полиоплус“ бара Владата да престане да се емитува спотот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter