Search This Blog

Friday, April 27, 2007

СЛУШАМ - како тревата расте

Искочив квечеринатва да купам еден весник и да си ја пролуфтирам главата ... а и ноги да протегнам ... На враќање дуфкаше пријатно ветерче и во носот ми дојде мирис на покосена трева - емен ден исушена ... Незнам зошто тој мирис на тазе искосена трева или сено ужасно ми прија ...

Се сетив на еден штос на еден пријател - кој кога ке го прашаше некој што правиш ... ќе одговореше: “Слушам као расте тревата ...“. :)

No comments:

Blog Archive

Site Meter