Search This Blog

Monday, April 30, 2007

СИНДИКАТ во Македонија

Има ли синдикати во Македонија ... Има но прашањето е што работат синдикатите во Македонија и на кого му служат ...

Синдикат би требало да биде здружување на вработените - со цел да се преговара со работодавците - за да се избори подобар статутс и да ги штити правата на рабониците - да го унапредува животниот стандард на работниците ... Значи синдикатот треба:

- Да обезбедува разни погодности за членовите ...
- Колективно да преговара со работодавците ...
- Да штрајкува ... со цел на исполнување на барањата на синдикатот ..

Што се дешава со Македонските синдикати ... Тие се инертна маса која државата во танзицискиот период ја држеше под свое ... делејки ја и правејки си свои синдикални организации - со кои “преговараше“ ... Македонските синдикати ја преспаа транзицијата во Македонија и уште ја спијат ...

Во Република Македонија постојат три национални синдикати:

Најпросто кажано синдикализмот во Македонија е ДРНДУПКА ...

Написот е посветен на меѓународниот ден на трудот први Мај ...

Препорачани линкови:
- Меѓународен ден на трудот ... Мк Википедија
- May Day ... From Wikipedia
- Празник рада ... од Србската Википедија

No comments:

Blog Archive

Site Meter