Search This Blog

Monday, April 02, 2007

ВРЕМЕТО Е ПАРИ

Времето е пари ... (the time is money link 2, 3, 4, 5 ...) тоа е максима на брзото темпо и начин на движење на работите на западните системи ...

Ние Македонците сеуште немаме представа дека врмето е пари ...
- Ние сме навикнати на забавено темпо и начин на живот ...
- излегување до касно во ноќта ...
- будење на младите во три сатот поручек ...
- знаеме да одлепиме во определена забава ... во определено уживање ... кое западњаците не можат да си го дозволат ... бидејки за нив времето е пари ... борба што повеќе пари да заработат ... и немаат време за уживање и трошење на тешко заработените пари ...

А бидејки парите им се тешко заработени тие тешко и ги трошат ... По онаа старата .... најтешко се трошат своите заработеи пари ... или онаа еврејската ... Не ја купувај куќата од оној кој ја градел ...

Во последните неколку години само Македоски Телекомуникации не научија дека времето е пари и во Македонија ... Па така астрономските сметки за телефонски разговори ... растурија многу бракови ... децата беа фрустрирани ... често и натепани ... а родителите паѓаа во несвест кога ке отвореа сметка од неколку стотина евра ...

Сеушт на нивно задоволство ни покажуваат Македонските Телекомуникации дека времето е пари - сега наплатувајки и интернет на грамови ...

Им благодарам на МТ што ме научија дека и во Македонија времето е пари ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter