Search This Blog

Thursday, April 19, 2007

ВОЈНА ЛИ БЕШЕ - што ли беше

Судирот со терористите во таканаречениот воен конфликт во Македонија - кој започна по планините во западна Македонија и во пределите близу до Косовската граница ... Танушевци ... а заврши со Рамковниот договр во Охрид (кој не е Мировен договор - туку е Политички договор ...) е повторно тема во стручните кругови ...

Се бара
дефиниција што ни се случи ... војна меѓу две организирани формации или пресметка на Македонската држава со терористите ... До сега безброј пати се судираше стручната и новинарската па и политичката мисла во Македонија на овие две тези ...

Таканаречената “Албанска страна“ - вели дека тоа беше вооружена пресметка на две организирани формации ОНА - како предствник на Албанскиот НАРОД - во Македонија и вооружените единици од Македонската армија Полиција и Специјалните сили (Тигри и Лавови...) ... и дека ОНА дејствувала легитимно ... а Македонската држава или нема изградено став што ни се случи или е повеќе на тезата дека тоа беше само пресметка со терористи кои се бореа за освојување на дел од Македонската територија ... дојдени во почетокот од протекторатот Косово ... а покасно проширено и меѓу Македонскот население со кое се изјаснува како Албанско Малцинство во Македонија ...

Сега ова се засилува како тема од две причини - едната е започнувањето на судскиот процес во Хаг - каде Хашкото обвинителство оди со тезата дека во Македонија се случило војна меѓу две страни - ОНА и Македонската Војска и Полиција ... Ова со намера да се применат начелата за војна и војување и конвенциите кои произлегуваат од таму - во судскиот процес во Хаг против Бошковски и Тарчуловски ...

Домашната стручна јавност - Кривичарите ... деновиве повторно се огласуваат дека ова не беше војна и дека Воена состојба во Македонија не е прогласена во текот на судирите со ОНА ... дека судот во хаг е само Политички суд ...

А од друга страна имаме безброј процеси кои се водат против Република Македонија каде оштетените граѓани од војната водат судски спорови против РМ - и поднесуваат оштетни захтеви против РМ - за надокнада на материјална и нематеријална штета - претрпени во воените дејствија со ОНА ... Се проценува дека тоа ке станат бројки кои ке надминат повеќе од 50 милиони евра оштетни побарувања кои МК - ке мора на крај да ги плати бидејки не може да се повика на Воена состојба - која не е прогласена ...

Навистина ке биде интересно да се следи како ке се одвиваат овие два засебни случаја ... Едниот во Хаг ... И другиот со Оштетните побарувања пред нашите судови ... Чинам дека и во двата случаја Македонија судски ке ги загуби и двата процеса ...

За ова често пишува Прпф. Ванковска во своите написи и коментари ...
- Biljana Vankovska ...
-
The role of the Ohrid Framework Agreement and the peace process in Macedonia - A reality check ... April 6, 2006
-
They kill children too, don't they? ... February 7, 2005
-
State terror, terrorism, and the spiral of violence: A Balkan perspective
-
The Macedonian Agreement - Restoring EU and NATO credibility rather than making peace
-
The situation in Macedonia, spring 2001
-
Macedonian Army of peace in times of conflicts and war
-
Demokratska kontrola nad NATO
-
Od „bureta baruta “do „oaze mira “i natrag
-
VOJSKA I MIR POSLIJE HLADNOG RATA: U POTRAZI ZA NOVOM MISIJOM VOJSKE
- "Implications of the Kosovo Conflict for Macedonia"
- "Between Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: The Macedonian Perspective on the Kosovo Crisis"
- "Ethnicity and Sovereignty: Macedonian State-Strenth Dilemma"
- "Albania's Turmoil Once Again: Political Decay and the Military"


No comments:

Blog Archive

Site Meter