Search This Blog

Saturday, April 28, 2007

АГЕНЦИЈА - за бришење на невработените ... репринт

Деновиве се актуелизира темата за таканаречено бришење од евиденција на невработените од страна на старата влада т.е. од агенцијата по наредба на Владата - за да ги нашминкаат малку бројките ... за бројот на невработените лица ...

Уште тогаш реков дека не треба да се броји бројот на невработени лица туку бројот на вработени лица и бројот на ново вработени лица - прво вработување ... А флуктуацијата на работната сила да се пресметува во посебна табела ... А да се престане со задолжителното доаѓање за пријавување на невработените заради зелени картони ... т.е. да се овозможи бесплатен минимален пакет за лечење за сите државјани на Македонија ...

Што треба да работи “Агенцијата за вработување“ - предлоќив во постот ... ВРАБОТУВАЊЕ - Агенција за .....

- Во продолжение ви давам репринт на мој пост од - 18 Април, 2006 ... Агенција за бришење на невработените.

ЈАСМИНКА ДЕЛЧЕВА-ДИЗДАРЕВИЌ, ДИРЕКТОРКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ-Ќе избришеме 76.000 лажни невработени

Владата деновиве треба да донесе одлука со која од евиденцијата на невработени ќе бидат избришани над 76.000 лица, кои се изјасниле дека не бараат работа туку се пријавуваат во Агенцијата за вработување само заради здравствени картони.

Ќе се бришат и тие што се водат како невработени, а живеат и работат во странство.

Со оваа мерка бројот на невработените во земјава ќе се намали од 358.000 на 280.000.

Диздаревиќ тврди дека вистинската стапка на невработеност во земјава не е 37,3 отсто, туку се движи од 12 до 15 проценти.

- Неодамна суспендирав еден вработен бидејќи дојде човек, кој ми кажа дека го подмитил со 2.000 денари за да го пријави како вработен само за да зема сини картони.

- Имаме сознанија дека наши вработени за 200 до 2.000 евра, во зависност од странката, им прават услуги на невработените.

Но мора да се сфати дека Агенцијата не е задолжена да ги вработува луѓето. Треба да се исфрли од свеста на луѓето идејата дека колку подолго чекаат работа и се на списоците со невработени во Агенцијата, толку побрзо ќе се вработат. Тоа било порано, но сега не треба да чекаат државата да ги вработи. Агенцијата е должна да им даде совет и помош како полесно да се вработат.

--- За темата невработени и вработување пишував и во:
- НЕВРАБОТЕНИТЕ - никој не ги сака ...16 Април, 2007
- ВМРО-ДПМНЕ и вработувањето ... 22 Февруари, 2007
- ВРАБОТУВАЊЕ - Агенција за ..... - 18 Декември, 2006
- Државата ке ни лепи “Давидови звезди“ - 29 Мај, 2006
- Да даде Бог да имаш – па да однемаш - 14 Мај, 2006
- Само што го научив магарето да не јаде - тоа умре - 11 Мај, 2006
- Стапката на невработеност во РМ - 25 Април, 2006
- Почнува “Геноцидот“ врз невработените во РМ - 19 Април, 2006
- РАБОТА – Македонски синдром ... - 29 Март, 2007
- Агенција за бришење на невработените - 18 Април, 2006
- Бројот на вработени е ? - 12 Април, 2006

No comments:

Blog Archive

Site Meter