Search This Blog

Tuesday, April 03, 2007

ТЕРИТОРИЈА - СКОПЈЕ

Скопскиот градоначелник не го сака скопското село како дел од градот ... Имено тој прави план да ги отфрли скопските села вон од територијалниот опфат на градот Скопје ... Порано тие села беа таканаречени пригратски населби .. но и за мое поимање на работите некој повеќе од полтички причини ги опфати и пригратските населби во општина Скопје и го рашири ненормално градот Скопје.

Се сеќавате при последната територијлна поделба на општините во Македонија се направи компромис со албанските партии и Скопје да стане двојазичен град (20 проценти да го зборуваат албанскиот...). Па така дојде Арачиново да речеме да биде територија на Скопје ...

Во случајов сум за иницијативата на Грдоначалникот ... Скопје треба да се гради и развива прстенасто ... Недозволиво е во централните зони на Скопје да има празни дупки и ругла на градот ... Скопје е главен град на Македонија и треба да биде репрезентативен ... Но не сум за идејата на затрварање на Скопје - како што заговара Градоначалникот ... 21 век сме и секакво ограничување на слободата и правото на избор каде ке живеам е недозволиво и незамисливо ... Тоа беше карактеристика на минатиот век и на некои системи кои не беа поврзани со демократските начела кои сега ни се столб на општеството ...

Башка сум против тоа Скопје да има повеќе оптини .... Скопје една оптина и да се знае кој е надлежен и крив за нештата ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter