Search This Blog

Thursday, September 27, 2007

“Чекање автобус“

Читајки го написот на Дневник “Курс за пристојно чекање автобус“ од денеска - се сетив дека таму некаде пред 35 години на една аутобуска станица во Скопје, ја запознав мојата сопруга ... Студена вечер и темница а ние дваицата сами чекаме аутобус повеќе од половина час ... Ете ни се посреќи чекањето автобус ... :)

No comments:

Blog Archive

Site Meter