Search This Blog

Wednesday, September 19, 2007

Суетна Македонија

“Суена Македониа“ би бил вистински предлог за евентуално ново име на РМ ... ова име одговара на стварната состојба и е одраз на политичките суети на носителите на нашата извршна власт ...

Председателот и Премиерот ни - јавно се канат меѓу себе ... ама проблемот е кој кај кого ке дојде ... тоа е проблем на нивната суета а за МК-граѓанин представува одложување на ЕУ интегративните процеси и изолрање во едно гето во кое сме предолго време ...

Премиерот и Председателот ни - се суетни ... Македонците го јадат стапот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter