Search This Blog

Tuesday, September 04, 2007

Трансформацијата на Клинички центар ... ???

Вечита е борбата меѓу централизација и децентрализација ... Што е подобро ?? Па така и со Клиничкиот центар ...

Се ми се чини дека се прават реформи само за да се расчисти со партискиот кадар од предходната партија ... и да се удомат на моќни места луѓе од владеачката партија ...

До кога ??

- ООЗТ - тизација на Клинички
- РЕФОРМИРАНО ЗДРАВСТВО - без пари ... 6 Април, 2007
- МОЌНИЦИТЕ - во бизнисот со лекови во Македонија ... 31
Март, 2007
- Операција во гаќи ... 16 Јуни, 2006

No comments:

Blog Archive

Site Meter