Search This Blog

Saturday, September 29, 2007

И инвалидите се луѓе ...

Секој инвалид носи свој трагична стаорија ... Сите сме осетливи на немоќта на инвалидите ... Во последните дваесетина година светот особена искажа внимание кон инвалидите ... Се прават секакви напори да им се ублажи животот и овозможи што понормална живеачка ... Се усвоија стандарди во градежништво - за подобар пристап на инвалидите ... и за нивно самостојно движење ... Се унапредија помагалта за инвалидите ... Се донесоа скоро во сите држави безброј закони за подобрување на животот на инвалидите ... Се направија параолимписки игри специјално за инвалидите ...

Но ке завршам како и што почнав ... Секој инвалид е приказна за себе и кога ке чујам релативна добра приказна во која е учесник инвалид - како што е и написот во денешен Вест: Можеме да бидеме и секси и посакувани ... или кога ке изгледам некој филм со тема инвалиди ... секокаш ме обземаат емоциите ...

И инвалидите се луѓе ... да помогнеме сите да се чуствуваат нормално ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter