Search This Blog

Wednesday, September 26, 2007

Централен Регистар на Република Македонија

Заради потреба на мојата фирма имав потреба од улугите на Централен Регистар на Република Македонија ...

Се чини дека ова е фабрика за пари која го пони буџетот на РМ ... Македонија со стварање на вакви институции се чини прави двојно прибирање на пари во буџетот ... Имено оваа институција е финасирана од Буџетот на РМ ... но истовремено наплатува за своите услуги ... Нели е тоа двојно оданочување ...

Зависи што ти треба 200 денари, 350 денари, 400 денари, 500 денари, 1200 денари, 1700 денари, 2.000,00 ден, 3.000,00 ден, 3.500,00 дентоа се вообичаените тарифи ...

ТАРИФА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ...

ТАРИФА за изменување и дополнувањe на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија ...

ТАРИФА за изменување и дополнувањe на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија ...

Замисли издавање информација 200 денари ... бре мајката ...
Сајтот им е горе доле во ред но секојпат може и подобро ...

- Имаат важни законски прописи на сајтот ...
- Дадени се сите обрасци ...

Има полно примедби ... Најпвин на дел од шалтерите странката непотребно се ведне за да ја чуе информацијата ... Груевски вети дека граѓанинот нема повеќе да се наведнува за да комуницира со државниот службеник ... Но еве во централниот регистар на пооделни места граѓанинот сеуште се наведнува ...

За дел од информациите што е се потребно немаат спремено пишано ливче ... туку диктираат што е потребно - непотребно губење на време од двете страни ...

Мислев да ги критикувам и за пополнувањето на ПДФ онлајн обрасците ... веќе имаат критики ... Централен регистар и PDF ... но сега видов дека имаат некои подобрувања во тој дел - па критиките ке ги одложам - по пробувањето ... веројатно критиките на misos и сугестиите на GoodBytes помогнале ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter