Search This Blog

Thursday, August 20, 2009

Интернет шовинизам - големонационалнистички предзнаци ... Бинационална рамковна Македонија ...

“Битката за Нерези“ е најновата во низа на случки кои се поврзуваат со бранење на својот национализам - напаѓајки го туѓиот. Екстремниот национализам лесно прераснува во ШОВИНИЗАМ. Шовинизмот е екстремен вид на национализам. Негови карактеристики се:

  1. Ширење на национална омраза
  2. Преувеличување на својата нација и потценување на другите нации и народи
  3. Пројавување на национална супериорност и исклучивост
  4. Реакционерна политика на прогонување
  5. Истребување и угнетување на другите народи

Повеќе »

Мајсторите за претварање на очит шовинизам и етничко чистење во “Битката за Нерези“ - препознаа угнетување на својата нација и „застанаа во одбрана на истата“, со закани дека сето ова ке доведе до забрзување на делбите во МК политичко и државно ткиво. Демек они сега се на линијата на Македонија како целокупна држава па заради ова тие ке преминат во другите редови - во редовите на оние кои се за поделба на Македонија преку правење на бинационална рамковна Македонија ...

Албанските политички партии многу лесно ја минуваат границата на национализам во шовинизам. Последиците на таквата активност се гледаат во западна Македонија која триесетина години па и повеќе забрзано етнички се чисти со разни видови на методи и тактики ... се до одтворено барање за поделба и приклучување кон матицата на Албанија. Бериша пред некој ден повторно отворено се залага за севкупноста на албанското национално ткиво. Меѓународната во таа отворена националистичка порака не препозна ништо лошо - нема јавни пораки дека со такви изјави се поткопува мирот и стабилноста во регионот. Сите молчат, што во превод значи одобруваат сценарио кое се спроведува педесетина па и повеќе години, почнато со Призренската лига. Во нашиот случај на историјата на екстерниот национализам до шовинизам карактеристично е дека таквите струи во сите нации како да соработуваат - слично на принципот на соработката на криминалот и мафијата.

Јас не се сеќавам дека некој албански политичар, новинар или колумниста јавно застанал на критика на албанскиот екстремен национализам до шовинизам, кој завршува со етничко чистење некојпат тивко некојпат воинствено ... Некогашните осуди на албанските шовинисти (балистите на пример ...) сега се поистоветуваат со нивно големо херојство (во западна Македонија дури и во школските дворови никнаа споменици на балистите и шовинистите ...). Нивните шовинистички дејанија вешто ги вртат кон демек борба за рамноправноста на својот народ ... Во новата транзициона Македонија немаме ни еден случај на осуда на шовинизмите, ниту на албанскиот кој беше амнестиран со Охридскиот рамковен договор и од него беше направена реална бинационална Македонија, ниту на македонскиот кој мораме да признаеме дека го има ... Екстремниот национализам до шовинизам е многу опасна играчка во балканското буре на барут.

Забегав со постот, идејата ми беше да говорам за облиците на компјутерскиот/интернет шовинизам кој досега како да е незабележан од службите надлежни за прогон ... од една страна поради недоволната кадровска екипираност за компјутерскиот криминал во службите, од друга страна поради тешко пронаоѓање на компјутерските насилници и нивната способност маскирано да дејствуваат.
Интернетот остана единствено место каде може слободно да се искаже мислење и став ... но тоа е и место кое наголемо се користи за сите видови на екстремен национализам до шовинизам ... За разните облици на закани и шовинистички интернет испади често пишував на мојот блог:

No comments:

Blog Archive

Site Meter