Search This Blog

Monday, August 03, 2009

Тази дупка не е дупка ... МК политичка Андерсон-ова илуминација


Тази дупка не е дупка ... МК политичка Андерсон-ова илуминација
Повеќе »
Трета година по ред владата ја тера својата приказна и успешно ја продава на народот. Ова веќе е во доменот на илузионизмот - некој успешно те убедува дека ти е подобро ... “Сваког дана у сваком погледу све више и више напредујем“ - тоа секојдневно ни се продава по медиумите (трошејки наши буџетски пари ...). Тајната изгледа е како ге ги закачиш графиконите на зидот ...

1 comment:

Anonymous said...

Секоја доволно долго повторувана лага станува вистина, ако ја гледаш со портокалови наочари.

Blog Archive

Site Meter