Search This Blog

Sunday, January 28, 2007

ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА

Партизацијата на државата - создаде и таканаречени “партиски вработувања“ ... По доаѓање на власт осем неопходнат смена на водечките места во државната администрација се вршеше “тоталка“ до портир и кафекуварка ... Ова подеднако “добро го правеа“ сите партии кои до сега беа на власт ... и така се створи наместо мала и стручна администрација - да имаме ... огромен бирократски патиски државен апарат ... кој се претвори во спора и неефикасна државна администрација ...

ЕУ се замори во укажувањето на овој проблем ... ова е сигурно и една од кочниците на нашето интегирање во ЕУ.

1 comment:

GoodBytes said...

Сите кои сакаат да се вработат преку партија забораваат дека партиски вработен значи и партиски избркан. Државната администрација истовремено е и нашиот најголем потенцијал и нашиот најтежок камен околу вратот.

Blog Archive

Site Meter