Search This Blog

Thursday, January 11, 2007

ПОЛИТИКА

Некој во Србија се сети дека од исклучителна важност за историјата на својата држава е да стави што повеќе историски извори на Интернет. Србија веќе има неколку сајта каде става онлајн важни книги за својата историја. Еден од таквите сајтови е и “Проектот Растко“ кој прерасна во електронска библиотека на србската култура ...

Со ваква дејност со подигање на интернет на важни книги се бави и
Народна библиотека Ссбије - која бесплатно на интренет овозможи пристап до скенираната архива на старите броеви на дневниот весник Политика од 1904 до 1941 ...

Комшиите Бугари истотака имаат сериозни сајтови каде на интернет се подигнати скоро сите стари книги важни за историјата на Бугарската нација и држава ... Карактеристичен и за нас е значајно дека Бугарите на сајтот КНИГИ ЗА МАКЕДОНИЯ ги даваат сите позначајни книги во кои се опишува Бугарскиот карактер на Македонија ... Подигнати се на интернет сите книги во кои наши познати историски личности се изјаснувале дека се пред се Бугари кои живеат во Македонија ...

Но да се вратам на Интернет изданието на Политика од 1904-та до 1941-ва. Ова го сметам за богатство кое треба да го искористи секој кој се занимава со историја или оној кој сак изворно - ретро да прочита што се случувало на нашиве простори ...

Со неколку свои постари постови сум укажувал дека е многу значајно да се стават на интернет сите позначајни стари книги кои се важни за Историографијата на нашата држава ... а посебно да се стави Нова Македонија на интернет - мислам на старите броеви ... и некој друг весник кој излегувал а се однесувал за територијата на Македонија ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter