Search This Blog

Thursday, July 23, 2009

Кој и како се грижи за нашите бездомници ...

Читам дека во САД - државата најмува и купува хотели за да ги смести бездомниците кои по рецесијата останаа без своите домови ... не можат веќе да ја плаќаат киријата т.е. рентата - бидејки ги изгувија своите работни места.
Повеќе »
Некако природно ми дојде да се запрашам кој и како се грижи за нашите бездомници. Изгледа дека ние таквите ги праќаме во затвор бидејки само нови затвори се градат. Црквата организира топли оброци, но не сум слушнал дека сместува бездомници. Од друга страна слушам дека некои епархии манастирите ги претворија во хотели, наплатуваат и до десет евра ноќевање. Црквите како полека да стануваат бизнис профитни центри. Клирот и особено Владиците се со сите привилегии на удобниот овоземен живот.

1 comment:

Anonymous said...

Зошто да се грижиме за бездомниците? Навикнати се да добиваат леб од други, да преживуваат на сожалување. Црква? Не сум христијанин, не верувам во таа институција, ниту во било која друга? Не верувам во тие морали.
Тогаш зошто да се грижам јас за бездомниците?

Blog Archive

Site Meter