Search This Blog

Wednesday, August 15, 2007

Штетни договори и уште поштетно нивно непочитување ...

Чести се случаевитет нашите Влади да прават штетни договори ... Има многу такви ... Досега само весниците споменуваат штетни договори на некоја Влада ... Истражните осгани и судските органи не се ни осмелуваат да зирнат во договорите кои под велот на “државна тајна - строго доверливо“ прават договори кои потоа носат долгорочни штети ... Досега никој нема одговарано за ваквите штетни договори ...

Се ловат само плашици од 25 до 300 евра ... а штети со милионски износи на евра не се ни споменуваат ...

По мене примери за штеттни договори се најголемите приватизации во Македонија (МТ, Окта, и Елекстродистибуцијата ...) Сите овие продажби се под исто сценарио - со превоз на тајност се продадоа златни кокошки под мистериозни околности ... и со штетни последици за државата и граѓанинот ...

МТ кога се продаде, беше и досега е таканаречена најголема странска инвестиција ... Што од продажбата доби граѓанинот ... некако не се сеќавам за позитивните промени - но монополот долго го осеќаме по нашите џепови а ке го осеќаме уште долго ...

Со продажбата на Електродистрибуциата се случува нешто слично ... А еве првите големи ефекти од продажбата на Рафинеријата Окта ке ги осетиме за некој ден со плаќањето на пеналите од 25 милиони долари - кои како резултат на судскиот спор со Окта кој се водеше пред арбитражниот суд во Париз - деновиве ке искочат на виделина како судска пресуда ...

Ке се поеде ли конечно постапка за одговорност на оние кои ја носеа одлуката за продажбата и на оние кои ја носеа одлуката за непочитувањето на договорот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter