Search This Blog

Friday, March 13, 2015

Надеж ... Никола Димитров


Дали Никола Димитров е новата надеж на МК политичка стварност. Човек кој потекнува од професорско семејство, самиот оформи целосно образование, притоа се реализира и со свое семејство, имаше свевиден раст во неговата дипломатска кариера - одеднаш везе во жижа на МК политичка јавност.

Често пати сум велел дека во нашиот политички живот ни требаат нови ликови, доволно нови но и доволно спремни да се охрабрат нешто да направат во нашето сивило. Носот и осетот ми велат дека звездите во случајот со Никола Димитров му се наклонети, особено затоа што кучињата на двете појаки партии веќе почнаа да лајат по неговиот лик и дело.

No comments:

Blog Archive

Site Meter