Search This Blog

Saturday, March 28, 2015

Музикалноста на Македонецот ...

Читам дека некое крило од ВМРО-ДПМНЕ се залага да се утврди веродостојноста на гласовите од аудио снимките на телефонските разговори кои ни се презентираат во сериалот “Вистина за Македонија“.

Ни ја врѓаат интелегенцијата и музикалноста. На сите ни е познато дека ние од сите Ју народи сме прогласени за скоро најмузикални во бившите Ју простори. Поради бројноста на настапите на нашите популарни МК политичари кои се актелни “глумци“ во серијалот на бомбите од “Вистина за Македонија“ - сите јасно ги препознаваме нашите “омилени“ глумци ... На нас на народот Македонски не ни е потребно друго средство да ја препознаеме веродостојноста на разговорите - доволно е нашата музикалност ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter