Search This Blog

Sunday, March 29, 2015

Стравот “лозјето“ го чува ...

Стравот “лозјето“ го чува. Пред извесно време се плашеа/ме сите. И зависните и независните. Независните полека го совлададуваат/аа стравот. Сега дури и сеир/театар прават. Останаа само зависните да го совладаат стравот. Зависните, оние кои добиваат трошки ... Мрсната клиентела ке побегне на време. На крај секојпат страшилото останува само, очерупано и исплукано ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter