Search This Blog

Monday, March 16, 2015

Што се тоа “креирани разговори“ ...

Телефонските разговори кои СДСМ ги презентира на прес конференции, најавувани како “бомба“ еден до десет (досега) - каде опозицијата презентира прислушувани телефонски разговори меѓу актуелни политичари, притоа наведувајки не да од содржинта на тоа што го слушаме подразбереме дејствија кои не се во согласност со законските прописи на РМ. Позицијата унисоно ги оспорува со исказ дека се тоа “креирани разговори“. Сите се запрашуваме што подразбира позицијата под поимот “креирани разговори“ ...

Новинарите истражуваат кај аналитичарите што се тоа “креирани разговори“ и има разни толкувања.

На некого му текнало да го праша Хорхе - што се тоа “креирани разговори“. Хорхе веднаш спремно одговорил. Креирани разговори се креирани разговори.

No comments:

Blog Archive

Site Meter