Search This Blog

Sunday, March 01, 2015

Романтичарска идеја за промена на политичкиот систем во РМ ...

Девета година имаме стабилна влада/владеење на ВМРО-ДПМНЕ. Владеачката партија направи систем каде не се гледа разлика меѓу државата и партијата на власт. Го запоседна и судството, барем врвовите на судството. Го освои и медиумскиот простор. Позната е премисата дека апсолутна власт апсолутно корумпира т.е. ја расипува власта во разни правци. Опозицијата како коректив на власта со секој нареден избор во овие девет години е се` послаба.

Ако се сложиме дека за да имаме добар политички систем потреба ни е стабилна влада - но и стабилна опозиција. Како тоа да се постигне?

Партиите ни се неопходност во алката на политичкиот систем, особено тоа важи за големите партии. Вообичаено е во секоја држава да има две или три поголеми политики партии кои се менуваат на власт во зависност од изборната воља на граѓанинот.

За да опстане некоја политичка партија треба да има стабилно финансирање на партијата кое мора да биде јавно и транспарентно - дозволено со закон. Во тој правец државата веќе издвојува значајни суми на политичките партии по одреден клуч во зависност од резултатите на изборите.

За да се зацврсти овој модел мојата романтичарска идеја е следната. Оној кој е во парламентарното мнозинство на централната власт, да неможе да биде мнозинство во локлната власт. Имено на сите ни е јасно дека партиите се финасираат и од локалните самоуправи. Така едните со другите взаемно ке се контролираат од позиции на власт, едните во централната власт а другите во локалната самоуправа - партиите би имале стабилно финасирање.

За судството мора да се најде модел преку независно финасирање тие самите самостално да функционираат во духот на својата професија. Академија на влијателни и познати судии по узор на академија на науките е неккво можно решение ... На Академија на влијателни и познати судии би можело да се најде влијателно место како карика за избор на врвовите на судскиот систем ... Лекарска комора е веќе нешто што е познато во професијата на лекарите.

Како да се финасираат медиумите а тоа да не биде вака како до сега - централната власт да ја има доминацијата на сите мејстрим медиуми, затоа што всушност е главен финсиер на медиумот. Ова е многу незгодно за дефинирање бидејки медиумите се профитабилни организации по дефиниција. Можеби би можло да се дефинираат само јавните медиуми. Власта и опозицијата да имаат удел во некакви проценти (во програмската шема) на медиумите кои имаат лиценца да емитираат во целата држава. Можеби и тука би можело да се оснива некаква академија на влијтелни и познати новинари, на која би и се дало удел во бирањето на воствата на јавните медиуми. Секако мора да се одстранат пипците на државата да со пари од буџетот финасира медиуми и така ја има доминацијата во некој медиум.

Пипците на државата мора да се сведат на минимум на интернет просторот и таканареченото граѓанско новинарство.

No comments:

Blog Archive

Site Meter