Search This Blog

Tuesday, March 10, 2015

Злосторничко партиско здружување - околу еден султан ...

Зошто ние како држава не можеме да спроведуваме/споделуваме демократија во нашето општество? Коренот на одговорот е во недемократскиот карактер на големите партии во МК плурализам. Во сите поголеми па и помали партии владее еден систем на злосторниско партијско здружување - околу еден султан. Султанот е тој кој пали и гаси - сите околу се само главоклимачи у вовлекувачи ...

Поради не одвоеноста на партијата од државата во нашето општествено уредување оваа слика на злосторниско партијско здружување - околу еден султан, се пресликува на целосниот државен апарат/уредување. Парламентот е само послушник на политиките на султанот. Судството/судијата суди како ке му каже валијата. Медиумите се поробени/закупени и служат на султанот.

Ако сакаме вистински демократски систем во државата, најпрвин мора да се промени недемократското владение со поголемите партии. Еден од главните чекори во демократизацијата на општеството е потполно одвојување на фунциите во партијата и државата. Оној кој е номиниран во висока функција во извршната власт, мора истовремено да ги напушти сите партијските функции и фотељи ...

Кога ке се распишат нови избори, целокупната влада/власт да биде во оставка во одреден период од неколку месеци - за да се воспостави принципот на немешање на партијата со државата.

Тотална спротивност од ова води кон монархија без номиниран монарх. Фамилијарно пренесување на функциите во партијата и владата. Систем кој е познат во Северна Кореја.


No comments:

Blog Archive

Site Meter