Search This Blog

Tuesday, March 17, 2015

Палми по Скопје

Палми по Скопје се стара вест. Ги посадија на Вардар покрај плажите на кејот. Првите се исушија. Овие сегашниве зиме се грејат со три киловати по палма. Малку беа тие покрај Вардар сега има тендер за палми во паркот “Жена Борец“, се разбира сосе бароктни канделабри и греење од по 3 киловати за секоја. Сега сите се запрашуваат зошто палми во Скопје. На некого му се може - зошто “тој така сака“. Можеби е и носталгија во прашање по далечното Белизе.

No comments:

Blog Archive

Site Meter