Search This Blog

Monday, March 07, 2011

Ширак обвинет за корупција - плаќал луѓе од градска каса а тие работеле за неговата партија

Ширак обвинет за корупција - плаќал луѓе од градска каса а тие работеле за неговата партија. Се очекува дека ке биде осуден, делото не застарело иако од тогаш поминале скоро дваесет, години. По оваа логика нас не чекаат осуди против сите политичари во Македонија. Јавна тајна е дека луѓето работат во администрацијата само заради платата и местото за работа - ама одговараат само на своите партијски шефови чии задачи извршуваат ... во скоро сите канцеларии на администрацијата се вејат партијски знамиња ...

Ако заради ова се осуди Ширак во Франција, кај нас треба да врие од судење заради вакви предмети ... И Курто и Мурто па и Шурто ке отидат јабана ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter