Search This Blog

Saturday, March 05, 2011

Црквата, Државата, Партиите ...

 http://www.australianmacedonianweekly.com/edition/1156_11012011/popovi_mpc_ivz_kc.jpg
На конгресот на ВМРО-ДПМНЕ во Битола во првите редови седеше Владиката ни ... Не само што во нашата пракса немаме подвоеност меѓу Црквата и Државата (што е уставна категорија во Македонија), туку Црквата е во редовите на Партиите ... Владикате е делегат на Конгресот или во која улога беше таму ??!!

No comments:

Blog Archive

Site Meter