Search This Blog

Thursday, February 04, 2010

Дали државните службеници може да имаат политички став

Бидејки се платени од сиот народ на една држава, од сите даночни обврзници, државни службеници кои примаат плата работејки во државниот апарат несмејат да имаат политички ставови додека се на работното место кое е платено од сите даночни обврзници.            Повеќе ».....

Постов е одговор на коментарот на зидарски кој во форма на коментар го упати на мојот предходен пост – каде zidarski во коментар посочи дека “..Некој праќа лична порака, до лични пријатели (некој од кои очигледно не го разбира терминот – приватност), која излегува во јавноста и за која се осудува лицето што ја пратило пораката..“

Господине zidarski,
Политичар кој прима плата од државата нема и несме да има право јавно да објавува и публикува ставои како ставовите на господинот кој е предмет на овој пост. Фејсбук е јавно достапен на сите. Особено не додека е во својот кабинет кој е платен од сите даночни обврзници. Тој таква практика имал и порано кога е сменет од едно на друго работно место во оквир на државниот апарат. Арно ама табиетот му останал ист.

Опозицијата силно и треба на секоја власт за да и каже каде греши – тоа и е работа на опозицијата. Власт која нема опозиција а оваа власт се труди да ја снема – множејки ја со нула, најпрвин ке стане декадентна а после ке се самоуништи преку внатрепартиска пресметка и борба меѓу себе.

Господинот кој е предмет на постов прима плата од сите даночни обврзници и додека прима плата од таму нема право јавно да работи против делови од својт народ кој плаќа данок. Неговата работа е јавна. Неговата приватност е ограничена тој е јавен функционер. Функционер кој треба да работи за сите, бидејки прима плата од сите.

Јас и ти имаме право да пишуваме и да критикуваме, бидејки не примаме плата од државата. Во период на избори тој месец дена оној кој сака да учествува на избори за да искажува партијски ставови треба за тој месец да се откаже од државан плата, за да може да ја представува партијската и личната програма. Неможам да ја разберам партијската иконографија на работните места на државните функционери кои примаат плата од сите даночни обврзници. Дај пример во државата каде што работиш за партијска активност на државни службеници, особено посочими парттијска активност од државен кабинет.

Додека траат изборни процеси секој има право на база на своја програма да се представува и да работи во корист на својата партија и да ја брани програмата на својата партија. Кога ке ја освојат власта на избори и почнат да прима плата од државата тој веќе не може да биде слободен стрелец и партијски човек, војник. Бидејки е избран од 30 проценти од населението да речеме а прима плата од сите даночни обврзници. Има конфликт на интересите со оние кои не се негови политички истомисленици а прима плата од сите даночни обврзници. На сето тоа тој патијски е актвен во работно време и се служи со целата машинерија на својот државен кабинет (го плаќаме сите) за да спроведува партијска програма. Тоа не иде така за државните службеници. Тие мора ако сакаат да работа во државен апарат да се департизираат во работното време.

Оној момент кога ке дојдат нови избори тој (државниот службеник) ако сака партијски да се активира работното место и платата треба да му бидат во мирување до крајот на новите избори и тогаш слободно може да работи за партијата. Несмее од позиција на државен службеник да работи партијски. Не е логично сите да го плаќаме а тој да работи само за својата партија.

No comments:

Blog Archive

Site Meter