Search This Blog

Sunday, June 10, 2012

Мачење на душата


Колку може душата да издржи кога нешто сака. Тоа секој треба сам да го провери. За да не си ја мачи душата ако нешто што го сака не го бидува, треба да престане да си ја мачи душата. Треба да се сврти кон цели/желби кои се остварливи. Онаа цел која ја сака а не му е дотапна треба да ја напушти. Во клоку неможе така лесно да ја напушти неостварената желба/цел, желбата ке му пукне душата. Душата ни треба онаква здрава и треба разумно да ја чуваме.

No comments:

Blog Archive

Site Meter