Search This Blog

Friday, October 29, 2010

Бурма ... Порака

Бурма ... Порака


ко што ти ветив
ја пронајдов бурмата
во ќош на нашата спална

Која е пораката што си ми ја пратила
оставајки ја бурмата во ќошот ...

Се сеќаваш ја купивме во трговски
во златарата ...

Која е пораката ?

No comments:

Blog Archive

Site Meter