Search This Blog

Sunday, February 20, 2011

Мртвите гласаат, мртвите сеуште плаќаат даноци и примаат даночни решенија, мртвите мора и телевизија да платат !!!

Мртвите гласаат, мртвите сеуште плаќаат даноци и примаат даночни решенија, мртвите мора и телевизија да платат ... !!!

No comments:

Blog Archive

Site Meter