Search This Blog

Sunday, February 06, 2011

КОНКУРС - “БАЛКАН КАКО МЕТАФОРА„ ... “КОРЕНИ” КУМАНОВО

http://www.eurozine.com/UserFiles/partners/roots/roots-2009-11-17.gif http://www.eurozine.com/UserFiles/partners/roots/roots-2009-06-09.gif http://www.eurozine.com/UserFiles/partners/roots/roots-2009-01-15.gif http://www.eurozine.com/UserFiles/partners/roots/roots-2008-12-12.gif     

КОНКУРС
    “БАЛКАН КАКО МЕТАФОРА„ ... “КОРЕНИ” КУМАНОВО

Редакцијата на списанието “Корени”  го распишува шестиот, традиционален мартовски конкурс посветен на есејот со тема “БАЛКАН КАКО МЕТАФОРА“. Тема на овогодишниот Конкурс,  посветена на есеите, е ридестиот Балкан со сите  атрибути кои ги следат низ времињата. Авторите  можат да  изберат тема и со неа се претстават пред  редакцијата, односно Комисијата која ќе ги оценува и валоризира пријавените трудови. Постојана тема на конкурсот и годинава е виното.

Конкурсот трае до 10 април 2011 година. Материјалите во електронска форма ( ЦД, или по електронска пошта) да се достават до Редакцијата на “Корени”, ул. Христијан Карпош бр. 2- Куманово или на е-маил: imasevski@yahoo.com. Авторите своите  есеи можат да ги достават на македонски јазик, или  на јазикот на кој творат .

Редакцијата наградува три труда со парична награда,  во категорија возрасни,   и  три труда, со посебни признанија, во категорија  на млади есеисти.

Поголемиот број од пристигнатите есеи редакцијата ќе ги објави во списанието “Корени”, а наградите ќе бидат доделени на традиционалната  ВЕЧЕР СО БОЈА НА ВИНО.

No comments:

Blog Archive

Site Meter